Onze visie

LIEN-Vlaanderen is een lerend en inspirerend netwerk van eerstegraads scholen en middenscholen in Vlaanderen.
De leden van LIEN-Vlaanderen engageren zich om  de vier onderstaande authentieke doelen na te streven.

1. groeikansen garanderen voor alle basisschoolverlaters.

Leerlingen van de eerste graad zijn volop in ontwikkeling en hebben dus ontzettend veel leerpotentieel.

De school is er voor alle jongeren die de basisschool verlaten. Ze gelooft dat alle jongeren het best van en met elkaar kunnen leren via een maximale mix van contexten, talenten en competenties.

2. een brede basisvorming voorzien voor álle leerlingen.

Jonge mensen hebben het geheel van kennis, vaardigheden en leef- en leerattitudes nodig om te kunnen deelnemen aan de maatschappij van morgen.

De school gelooft dat deze competenties optimaal ontwikkeld kunnen worden door de basisvorming zo breed mogelijk te blijven aanbieden aan alle leerlingen.

Via maatwerk speelt zij zoveel mogelijk in op de individuele leerbehoefte van ieder kind.

Zo realiseren we gelijkwaardige onderwijskansen.

3. studiekeuze uitstel realiseren.

Alle basisschoolverlaters hebben baat bij uitstel van studiekeuze.

De school wil daarom leerlingen zoveel mogelijk uitdagen de eigen competenties en talenten te laten ontdekken.

Daarbij streven we ernaar om op termijn basisopties en beroepenvelden te vervangen door verkennende projecten.

Zo groeien leerlingen naar een positieve oriëntering

4. begeleiding van leren, leven en kiezen vooropstellen.

Leerlingen kunnen pas leren wanneer ze een positief zelfbeeld hebben en zich goed voelen op school.

De school kiest daarom voor een breed begeleidingskader om op maat van iedere leerling belangrijke stappen te zetten in leren, leven en kiezen.