Waar gaat het over?

Bij binnenklasdifferentiatie speel je doordacht in op de verschillen tussen leerlingen op het vlak van leerstatus, interesse en leerprofiel. 

Kan je die differentiatie ook doortrekken naar de evaluatie? Is dat wenselijk en relevant? 

Tijdens dit congres staan we stil bij het concept “gedifferentieerde evaluatie”. We staan kort stil bij het wetgevend kader rond evaluatie, maar vooral ook bij de vrijheid die een school en haar leerkrachten heeft om hier eigen accenten in aan te brengen. 

Daarbij doorlopen we verschillende cruciale vragen die je kunnen helpen om je evaluatiepraktijk te verfijnen:

  • Waarom en waartoe evalueer je? 
  • Wat evalueer je dan? 
  • Wie evalueert er? 
  • Hoe evalueer je?
  • Wanneer evalueer je? 
  • Hoe rapporteer je? 

We leggen uitgebreid de focus op de rol die differentiatie hierin kan spelen. 

Aan de deelnemers vragen we om een evaluatievoorbeeld uit de eigen lespraktijk mee te brengen. Doorheen de sessies in plenum, persoonlijke reflectiemomenten en uitwisseling met andere deelnemers verfijn je stapsgewijs je visie op gedifferentieerde evaluatie en maak je de vertaalslag naar je eigen les. 

Voor schoolleiders voorzien we naast de plenaire sessie een apart traject waarin we bespreken hoe je op je school gedifferentieerde evaluatie een plaats kan geven op school: hoe introduceer je dit als thema? Hoe creĆ«er je er gedragenheid rond? Hoe speel je in op wat er al is? Hoe houd je het team hierrond in beweging?