LIEN Studiedag

Hoe kan je met de onderwijsvernieuwing aan de slag in de B-stroom?

Op woensdag 13 november organiseerde LIEN Vlaanderen een studiedag waarop scholen die op een vernieuwende manier aan de slag gaan in de B-stroom in de kijker geplaatst werden.

Je kon kennis maken met inspirerende voorbeelden en in gesprek gaan met collega's uit het werkveld.

Hieronder kan je de presentaties downloaden:

Keuzesessies

De Helix Maasmechelen

Tamara Lenzen
Karel Coelmont

Het P-project is een onderwijsvernieuwing  in de B-stroom op campus de Helix. Dit flexibel traject past zich aan aan de noden van de leerling en de leerkracht. Autonomie en co-teaching zijn kernwoorden in dit verhaal. De leerlingen werken volledig zelfstandig en maken gebruik van korte instructiemomenten om de theorie te kunnen begrijpen zodat ze deze zelf kunnen toepassen.
B-Inspired

Nele Decroos

B-Inspired is de naam voor een inspiratienetwerk rond het anders organiseren van de B-stroom dat in 2017 werd opgezet door enkele pedagogische begeleiders en scholen met leraren uit de B-stroom (regio Mechelen-Brussel). Deelnemers werden gevoed met nieuwe ideeën via schoolbezoeken, getuigenissen en uitwisseling. Inzichten werden verdiept en er werd mee geëxperimenteerd op de eigen school. Het vinden van een gepaste strategie om nieuwe ideeën voor de B-stroom op school te laten landen kwamen ook aan bod.

Het opzet van B-Inspired leidde ook tot een verbeterde samenwerking tussen verschillende scholen met B-stroom. Kom zeker luisteren als je eraan denkt om in jouw buurt schooloverstijgend rond de B-stroom samen te werken.

De Keiwijzer Poperinge

Kristof Christiaen

De P van Project
Na enkele jaren van co- en team-teaching zetten de leerkrachten uit het 1ste leerjaar B van scholengemeenschap Bertinus Collectief in Poperinge hun schouders onder “project P”: leerlingen optimaal motiveren door hen samen, zelfstandig en op eigen tempo aan het werk te zetten binnen de vakken wiskunde, Nederlands en MAVO… met de leerkrachten als coach. Of hoe een groots verandertraject als de opstart van eerstegraadsschool De Keiwijzer ontegensprekelijk leidt tot nieuwe, andere werkvormen en intense samenwerking tussen collega’s…
Sint-Joris Menen

Pieter Jan Veldeman

In de Sint-Jorisschool liepen we een traject met alle leerkrachten 1B en 2BVL om de moeilijkheden van het M-dcreet op te vangen. (grotere niveauverschillen tussen leerlingen, leerlingen met moeilijker gedrag, grotere ondersteuningsnoden,…)

- Overzicht van het traject

- Blik op de ongedwongen aanpak van verandering

- Overzicht van de kleine ingrepen die de situatie kalmeerde

Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge

Anneke De Block
Maite De Boom
Rein De Neve

In Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge zetten we naast een brede basisvorming voor de leerlingen van 1B en 2B ook in op zelfredzaamheid, zelfstandig- en groepswerk.

Er wordt gekozen om de algemene vakken (Nederlands, Frans, mavo en wiskunde) in een graadsklassetting te geven, met minimum 3 à 4 leerkrachten aanwezig. Met deze werkvorm bieden we een maximale ondersteuning, remediëring, en komen we gemakkelijker tot differentiëren.

Via verkennende projecten maken de leerlingen kennis met de verschillende beroepenvelden op een concrete manier, in een voor de leerlingen betekenisvolle context.

Atlascollege Genk

Davina Vos

In het Junior Atlas College van Genk creëren we een schoolomgeving waarin elke leerling zijn talenten maximaal kan ontplooien. Ook de leerling in 1B kiest naast de brede, gemeenschappelijke basisvorming voor aanvullende talenturen in de oriëntatieklas. Zin in MOVE, MAX, taalvaardigheid of een bepaalde sport? Kies je 2 uren of 4 uren? Onze 1B-leerling heeft hierdoor alvast meer zin in school. Eén op drie leerlingen blijft zelfs vrijwillig 2 u. langer op school.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Lut Favoreel 

Anouschka Defraeye

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseren we de nascholingsmodule ‘Flexibel werken aan kwaliteitsvolle vorming voor alle leerlingen van de B-stroom’. Daarin gaan we samen met de deelnemers op zoek naar een antwoord op de uitdagingen in de B-stroom. Wil je meer weten over de inhoud en praktische organisatie van deze nascholing? In de keuzesessie kan je terecht voor informatie en vragen.  
Sint-Michielsinstituut Keerbergen

Tanja Claes
Liesbeth De Cock
Stijn Van Echelpoel

Elke dag
een B’tje…
… ZELFSTANDIGER
… STERKER
… MEER GOESTING
… BETER IN JE VEL
… SAMENWERKEN
We geven jullie graag meer info over hoe wij dit doen in onze lessen en de flex-werking.
Campus Hast

Katholiek Onderwijs Hasselt

Tim Panis

FLEX: formidabel leren extreem anders
We werken vanuit de visie dat de leerling zijn/haar eigen leerproces in handen neemt. Met behulp van een weekplanning kiest de leerling zelf wanneer hij/zij uitleg krijgt, oefeningen maakt en de toetsen aflegt. Hiernaast is ook meer ruimte om de leerling persoonlijk te begeleiden, aangezien ze telkens met 2 klassen samenzitten en dus ook met 2 leerkrachten voor de klas staan.
Evaluatie: betere resultaten, minder conflicten, minder sancties.
RvB LIEN Vlaanderen

Open sessie

Knelpunten in de B-stroom vandaag: waar loop je tegenaan? Wat heb je  nodig als school, als team, als leerkracht? In deze debatsessie formuleren we samen wat belemmerend is om in de B-stroom te doen wat je wil doen. We hopen er eveneens suggesties te kunnen delen.